1. Home >
  2. Školení rozhodčích ROOKIE - Trutnov, 19.2.2023

Školení rozhodčích ROOKIE - Trutnov, 19.2.2023

Pavel Podhájecký, 05.04. 2023 Aktuality

Přestože se nám již blíží sezóna, tak ještě zbývá poreferovat o druhé letošním školení rozhodčích ROOKIE, jež se uskutečnilo 19. února 2023 v Trutnově na nově zrekonstruovaném areálu Na Kryblici. Domácí klub Rytíři Trutnov přivítal všechny ve své krásné klubovně, kde proběhla teorie.

List přihlášených sice byl o něco menší než při prvním školení v Jablonci, přesto byla nakonec zasedací místnost plná. Celkem 16 účastníků (14 - Rytíři Trutnov a 2 - Orli Choceň) si v dopolední části vyslechlo odborný výklad o pravidlech baseballu a tzv. game managementu, a to přímo od těch nejpovolanějších, Zděňka Židka (MiLB rozhodčí, člen komise rozhodčích WBSC Europe) a Tomáše Špilauera (Rozhodčí roku 2021, 2022, WBSC rozhodčí).

 


Samozřejmostí byl KODEX ROZHODČÍHO. Vše bylo probíráno a vysvětlováno poutavými příklady z ČR i ze světa a mnohokrát došlo i na otevřenou diskuzi nad danými tématy z pravidel.

Během polední pauzy byl promítnut dokumentární film “Třetí tým” - z produkce MLB Network o rozhodčích World Series MLB

 


Odpolední část následně proběhla, z důvodu stále ještě chladného počasí, v tělocvičně ZŠ. Zde proběhl nejprve nácvik základních signálů a mechanik. Následně pak došlo i na modelové situace, kde byl prověřen tzv. cit pro hru u jednotlivých frekventantů školení. Někteří obstáli více, někteří méně, avšak u všech byl vidět posun i jen v rámci daného praktického bloku.


 

Za Region SEVEROVÝCHOD je potřeba poděkovat klubu Rytíři Trutnov za organizaci a Komisi rozhodčích ČBA za lektorské zajištění kurzu. se ze zasedací místnosti všichni přesunuli do vedlejší tělocvičny, kde se rozdělili do dvou skupin a po základním výkladu postoje a signalizace, probíhali simulované situace, při nichž si všichni vyzkoušeli reálné rozhodování, kde byl důraz kladen zejména na správné úhly a časovost rozhodnutí.

Starší články